Kägel

Om Måns Ols kägelbana

År 2000 köptes det gamla reshuset, som var det enda som fanns kvar från den gamla kägelbanan, av Stadsutvecklingsföreningen och en ny kägelbana började byggas. Ideella krafter, Sala kommun, företag och sponsorer bidrog på olika sätt till att en återuppbyggnad av den gamla ärorika kägelbanan vid Måns Ols kunde förverkligas.
Vid Måns Ols Kägelbanesällskaps årsmöte 13 april 2005 överlämnades ett gåvobrev från Stadsutvecklingsföreningen till kägelbanesällskapet. Gåvobrevet bekräftar att det är Måns Ols Kägelbanesällskap som nu är ägare av banan. Christer Ekman från Stadsutvecklingsföreningens som var projektledare för återuppbyggnaden av kägelbanan var den som överlämnade gåvobrevet till dåvarande ordföranden Lars Davidsson.
Måns Ols Kägelbanesällskap har sedan starten spelat kägel en kväll i veckan under perioden maj till september och ända sedan starten har verksamheten skett i ett nära samarbete med Måns Ols utvärdshus.

Måns Ols kägelsällskaps hemsida

Ring för bokning 0224 – 100 38

Info

Det finns två kägelbanor i huset, 19 m långa, med 9 käglor på vardera banan. Käglorna reser man manuellt.
Vill du hyra en bana kostar det 200 kr/tim. Vill du håra båda banorna kostar det: 400 kr per/timme

För företagsaktiviteter eller kompisgäng rekommenderar vi att man hyr båda banornai 2 timmar om man är mellan
15 – 20 personer. Det går naturligtvis med kortare tid, men det är då svårt för alla att hinna prova på spelet efter de regler vi rekommenderar för att det ska vara riktigt roligt.

Man kan även spela enkelt med en kägla 1 poäng då går det snabbare,Vi lovar en trevlig samvaro med många skratt även då.

För spel med 4 till 8 personer kanske 1 bana i 1 timme räcker, är man fler kanske 1 bana i 2 timmar behövs. Vill man vara säker på att få disponera hela huset för det egna sällskapet bör man hyra bägge banorna.